+66994368643 info@bpfagency.com

BPF AGENCY

Confidentiality Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมวิธีการที่เว็บไซต์รวบรวมใช้รักษาและเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ (แต่ละคน “ผู้ใช้”) ของเว็บไซต์ (“ไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย บริษัท

เราอาจรวบรวมข้อมูลระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้ในหลายวิธีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราลงทะเบียนบนเว็บไซต์สมัครสมาชิกจดหมายข่าวและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการคุณสมบัติหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่เรา ให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้อาจถูกถามหาที่อยู่อีเมลตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ใช้อาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุชื่อ เราจะรวบรวมข้อมูลระบุตัวบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะเมื่อพวกเขาสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลระบุตัวตนได้ตลอดเวลายกเว้นว่ามันอาจป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไซต์

ติดต่อเรา

เพื่อจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 1998 ผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราคือ BPF Agency หมู่ที่ 6 9/136 ถนนวิชิตสงครามอำเภอกะทู้อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต 83120

หากคุณต้องการที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณหรือหากคุณมีข้อสงสัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้:

หน่วยงาน BPF
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 9/136 ถนนวิชิตสงคราม, กะทู้, อำเภอกะทู้, ภูเก็ต 83120
อีเมล: info@bpfagency.com

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไร?

เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณลงทะเบียนในบริการ (ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะชื่ออายุข้อมูลบัตรเดบิต / เครดิตหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล);
เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ที่คุณให้ไว้กับเราในอีเมลหรือจดหมายที่คุณส่งถึงเรา
และเกี่ยวกับธุรกรรมที่คุณดำเนินการผ่านบริการคำสั่งซื้อที่คุณสั่งซื้อและการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ
ข้อมูลที่คุณส่งเพื่อใช้บริการรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณลูกค้าหรือผู้อื่นโดยใช้บริการของคุณซึ่งแอพ Figure Eight Training สามารถเข้าถึงได้

เป็นไปได้ที่จะดูเว็บไซต์ฝึกอบรมรูปที่แปดโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ลงทะเบียนรายละเอียดของคุณคุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านบริการ หน่วยงาน BPF และเจ้าของหรือผู้ดำเนินการของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวและคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นเพื่อดูว่าพวกเขาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

Nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw nī̂ khwbkhum wiṭhī kār thī̀ wĕbsịt̒ rwbrwm chı̂ rạks̄ʹā læa peidp̄hey k̄ĥxmūl thī̀ rwbrwm cāk p̄hū̂ chı̂ (tæ̀la khn”p̄hū̂ chı̂”) k̄hxng wĕbsịt̒ (“sịt̒”) nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw nī̂ chı̂ kạb wĕbsịt̒ læa p̄hlitp̣hạṇṯh̒ læa brikār thậngh̄md thī̀ nả s̄enx doy bris̄ʹạth reā xāc rwbrwm k̄ĥxmūl rabu tạw bukhkhl cāk p̄hū̂ chı̂ nı h̄lāy wiṭhī rwm t̄hụng tæ̀ mị̀ cảkạd c̄hephāa meụ̄̀x p̄hū̂ chı̂ yeī̀ym chm wĕbsịt̒ k̄hxng reā lng thabeīyn bn wĕbsịt̒ s̄mạkhr s̄māchik cdh̄māy k̄h̀āw læa keī̀ywk̄ĥxng kạb kickrrm brikār khuṇs̄mbạti h̄rụ̄x thrạphyākr xụ̄̀n «thī̀ reā h̄ı̂ brikār bn wĕbsịt̒ k̄hxng reā p̄hū̂ chı̂ xāc t̄hūk t̄hām h̄ā thī̀ xyū̀ xīmel tām khwām h̄emāas̄m xỳāngrịk̆tām p̄hū̂ chı̂ xāc yeī̀ym chm wĕbsịt̒ k̄hxng reā doy mị̀ rabu chụ̄̀x reā ca rwbrwm k̄ĥxmūl rabu tạw bukhkhl cāk p̄hū̂ chı̂ c̄hephāa meụ̄̀x phwk k̄heā s̄mạkhr cı s̄̀ng k̄ĥxmūl dạng kl̀āw h̄ı̂ reā p̄hū̂ chı̂ s̄āmārt̄h pt̩is̄eṭh thī̀ ca h̄ı̂ k̄ĥxmūl rabu tạw tn dị̂ tlxd welā ykwên ẁā mạn xāc p̂xngkạn mị̀ h̄ı̂ phwk k̄heā mī s̄̀wn r̀wm nı kickrrm bāng xỳāng thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb sịt̒ tidt̀x reā pheụ̄̀x cud pras̄ngkh̒ k̄hxng phrarāchbạỵỵạti khûmkhrxng k̄ĥxmūl 1998 p̄hū̂ khwbkhum k̄ĥxmūl thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb k̄ĥxmūl s̄̀wn bukhkhl dı «thī̀ khuṇ s̄̀ng h̄ı̂ reā khụ̄x BPF Agency h̄mū̀ thī̀ 6 9/136 t̄hnn wichit s̄ngkhrām xảp̣hex kathū̂ xảp̣hex kathū̂ cạngh̄wạd p̣hūkĕt 83120 h̄āk khuṇ t̂xngkār thī̀ ca rū̂ ẁā k̄ĥxmūl thī̀ reā kĕbkeī̀yw kạb khuṇ h̄rụ̄x h̄āk khuṇ mī k̄ĥx s̄ngs̄ạy xụ̄̀n «thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw nī̂ pord tidt̀x reā doy chı̂ k̄ĥxmūl kār tidt̀x dạng t̀x pị nī̂: H̄ǹwy ngān BPF thī̀ xyū̀: H̄mū̀ thī̀ 6 9/136 t̄hnn wichit s̄ngkhrām, kathū̂, xảp̣hex kathū̂, p̣hūkĕt 83120 xīmel: Info@bpfagency.Com reā ca kĕb rwbrwm k̄ĥxmūl xarị? Reā ca rwbrwm k̄ĥxmūl thī̀ khuṇ h̄ı̂ kạb reā meụ̄̀x khuṇ lng thabeīyn nı brikār (k̄ĥxmūl dạng kl̀āw ca rwm t̄hụng tæ̀ mị̀ cảkạd c̄hephāa chụ̄̀x xāyu k̄ĥxmūl bạtr debit/ kherdit h̄māylek̄h thorṣ̄ạphth̒ thī̀ xyū̀ thāng pịrs̄ʹṇīy̒ læa thī̀ xyū̀ xīmel); keī̀yw kạb kār chı̂ brikār k̄hxng khuṇ thī̀ khuṇ h̄ı̂ wị̂ kạb reā nı xīmel h̄rụ̄x cdh̄māy thī̀ khuṇ s̄̀ng t̄hụng reā læa keī̀yw kạb ṭhurkrrm thī̀ khuṇ dảnein kār p̄h̀ān brikār khả s̄ạ̀ng sụ̄̂x thī̀ khuṇ s̄ạ̀ng sụ̄̂x læa kār pt̩ibạti tām khả s̄ạ̀ng sụ̄̂x k̄hxng khuṇ k̄ĥxmūl thī̀ khuṇ s̄̀ng pheụ̄̀x chı̂ brikār rwm t̄hụng k̄ĥxmūl thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb lūkkĥā k̄hxng khuṇ lūkkĥā h̄rụ̄x p̄hū̂ xụ̄̀n doy chı̂ brikār k̄hxng khuṇ sụ̀ng xæph Figure Eight Training s̄āmārt̄h k̄hêāt̄hụng dị̂ pĕn pị dị̂thī̀ ca dū wĕbsịt̒ f̄ụk xbrm rūp thī̀ pæd doy mị̀ t̂xng h̄ı̂ k̄ĥxmūl s̄̀wntạw dı «xỳāngrịk̆tām h̄āk mị̀ dị̂ lng thabeīyn rāy laxeīyd k̄hxng khuṇ khuṇ ca mị̀ s̄āmārt̄h chı̂ brikār dị̂ reā xāc dị̂ rạb k̄ĥxmūl bāng xỳāng thī̀ khuṇ s̄̀ng pị yạng wĕbsịt̒ h̄rụ̄x xæpphlikhechạn bukhkhl thī̀ s̄ām dı «thī̀ khuṇ k̄hêāt̄hụng p̄h̀ān brikār h̄ǹwy ngān BPF læa cêāk̄hxng h̄rụ̄x p̄hū̂ dảnein kār k̄hxng wĕbsịt̒ bukhkhl thī̀ s̄ām nận ca pĕn p̄hū̂ khwbkhum k̄ĥxmūl keī̀yw kạb k̄ĥxmūl dạng kl̀āw læa khuṇ khwr trwc s̄xb nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw k̄hxng wĕbsịt̒ nận pheụ̄̀x dū ẁā phwk k̄heā ca chı̂ k̄ĥxmūl s̄̀wn bukhkhl k̄hxng khuṇ xỳāngrị reā ca chı̂ k̄ĥxmūl dı «thī̀ reā rwbrwm cāk khuṇ tām nyobāy khwām pĕn s̄̀wntạw nī̂ thèānận

คุ้กกี้

บริการใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการ คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เราจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการใช้บริการปรับปรุงการใช้งานของบริการและปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะกับคุณ
หากคุณไม่ต้องการให้เราติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้โปรดดูที่ส่วน “ความช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของบริการได้ หากคุณป้องกันไม่ให้เราวางคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการเพื่อสั่งซื้อได้ นี่เป็นเพราะเราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่บัญชีของคุณ

เราอาจใช้ผู้ให้บริการการวิเคราะห์เพื่อการวิเคราะห์และรายงานการใช้บริการ ผู้ให้บริการ Analytics สร้างข้อมูลสถิติและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานโดยใช้คุกกี้ซึ่งจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการบริการอาจถูกใช้เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้บริการและผู้ให้บริการการวิเคราะห์จะจัดเก็บข้อมูลนี้

นอกจากนี้ผู้โฆษณาที่มีโฆษณาปรากฏบนบริการอาจใช้และวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณาบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดูว่าพวกเขารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาใช้คุกกี้และสิ่งที่พวกเขาใช้

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในวิธีต่อไปนี้:

– เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราได้รับการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
– เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราหรือที่เรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจซึ่งคุณได้ยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
– เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา
– เพื่อให้การบริการลูกค้าแก่คุณเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณเพื่อจัดการกับข้อซักถามและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ – – เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา;
– เพื่อบริหารสนับสนุนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการของเรา
– ในการจัดทำรายงานที่เราอาจนำไปใช้ขายหรือเผยแพร่โดยดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลหรือรายงานใด ๆ จะไม่เปิดเผยตัวตน
– สำหรับการตลาดภายในและการศึกษาด้านประชากรศาสตร์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีให้ และเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจดหมายข่าวและการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่คุณร้องขอจากเราหรือที่คุณยินยอมโดยเลือกใช้เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนบนบริการ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากเราได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรติดต่อเราที่

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามที่กำหนดไว้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเราจะไม่แบ่งปันขายหรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณควรทราบว่าข้อมูลที่โพสต์ในองค์ประกอบสาธารณะของบริการอาจปรากฏให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ทั่วโลก ดังนั้นคุณควรระมัดระวังในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณไปยังบริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: (i) ต่อบุคคลที่สามซึ่งจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณและให้บริการใด ๆ ที่คุณสมัครเป็นสมาชิกผ่านบริการ; (ii) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล; และ (iii) แก่บุคคลใด ๆ ที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เราสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ Facebook Inc เพื่อให้บริการสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการของ Facebook ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

ไซต์บุคคลที่สาม

บริการอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมและยอมรับความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์เหล่านั้นและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามเพื่อค้นหาวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อกำหนดว่าจะใช้คุกกี้และสิ่งที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อ

โฆษณาที่อยู่ในบริการของเราทำหน้าที่เป็นลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณาและข้อมูลใด ๆ ที่พวกเขารวบรวมโดยอาศัยการคลิกที่ลิงค์นั้นจะถูกรวบรวมและใช้โดยผู้โฆษณาที่เกี่ยวข้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณานั้น

เราจะปกป้องข้อมูลของคุณได้อย่างไร?

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ จำนวนมากข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“ EEA”) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณยอมรับการถ่ายโอนนี้และการจัดเก็บและ / หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนนโยบายความเป็นส่วนตัว

มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและต่อต้านการประมวลผลที่ผิดกฎหมายการสูญเสียโดยอุบัติเหตุการทำลายและความเสียหาย อย่างไรก็ตามคุณรับทราบว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยและเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและ / หรือหากไม่ถูกต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือส่งอีเมลมาที่ info@bpfagency.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยี่สิบดอลลาร์สหรัฐ ($ 20) เพื่อให้ตรงกับค่าใช้จ่ายของเราในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณร้องขอ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัท มีดุลยพินิจในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อเราดำเนินการเราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะและตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 1

BPF AGENCY CO., LTD.

Contact us

info@bpfagency.com
+66 994368643

BPF AGENCY